Bóng Thời Gian 1


Thơ: Văn Y
Nhạc: Lmst
Hòa-âm: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Thúy An, Trung Hiếu