Nhớ Về Tổ Tiên

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Thu Giang, Tiến Thành