Thương Nhớ Mẹ

Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: Lê Quốc Thắng
Hòa-âm: Lê Quốc Thắng
Tiếng hát: Hà Vân