Quê Trong Nỗi Nhớ

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát: Nguyễn Hữu Tân