Cô Em Bản Mèo

Nhạc: Lotus Nhi
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Đức Phú