Lời Ru Cuối Cùng

MusicIcon

Thơ: Đặng Thị Thanh Hương
Nhạc: Hà Việt Hùng
Hòa-âm: Chu Minh Ký
Tiếng hát: Ánh Tuyết