Cha

Lời: Lotus Nhi
Nhạc: Lotus Nhi, Nguyễn Minh Châu
Hòa-âm: Nguyễn Minh Châu
Tiếng hát: Kyra Nguyễn