Mẹ Như Hoa Lan

MusicIcon

Thơ: Cao Minh Hiền
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Tú Anh (Mai Phạm hát bè)
Phòng thâu: Đức Luân