Áo Thắm

Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư

;