Xuân Về Nhớ Mãi Quê Hương

Nhạc: Lê Mộng Nguyên
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Quốc Huy