Mẹ Ôm Con

Thơ: Trần Thanh Cường
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Bích Hảo (hát bè Mai Phạm)
Thâu âm và hòa lẫn: Đức Luân studio