Hồng Bàng Hội Ngộ

Thơ: Thanh Hương
Nhạc: Liên Tuấn Phương
Hòa-âm: Trang Bá Tùng
Tiếng hát: Tuấn Phương