Xuân Và Vũ Điệu Slow Rock

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: H'Zina Bya (hát bè Anh Tuấn, Phùng Mẫn)
Thâu âm và hòa lẫn: Đức Luân studio