Nhớ Mẹ

Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Trần Bảo Như
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thùy Dương

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}lh-files/2017-01/NhoMe_TranBaoNhu.pdf{/aridoc}