Nhớ Mẹ

Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Trần Bảo Như
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thùy Dương