Anh Xin Làm

Thơ: Sao Khuê
Nhạc: Lê Văn Thành
Hòa-âm: The Memories Duy Ngọc
Tiếng hát: Hồng Hạnh