Thu Lặng

Thu Lặng

Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Hà Thanh

Share