Đi Tìm Thương Nhớ Mười Hai

Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư