Ý Xuân

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Tuấn Chương
Hòa-âm: Đông Nguyễn
Tiếng hát: Đông Nguyễn