Tuyết Rơi

Lời: HY2
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Hòa-âm: Minh Đạo
Tiếng hát: Thái Hoà