Em Là Thơ, Anh Là Âm Nhạc

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Thanh Hùng
Hòa-âm: Nguyễn Thanh Hùng
Tiếng hát: Hà Huệ Mẫn