Tango Tím

Thơ: Trương Ngọc Quyên
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Hà Thanh