Vẽ Vời Tình

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Minh Châu
Tiếng hát: Duyên Quỳnh