Giã Biệt Hạ Buồn

Thơ: Ngọc Quyên
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa-âm: Duy Nghiêm
Tiếng hát: Hoài Tâm