Cung Sầu Nhân Thế

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Hoàng Phương
Giọng ngâm và tiếng hát: Hương Nam