Bông Hồng Nhỏ

Thơ: Thục Nguyên
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Diệu Hiền (Hợp ca Mầm Xanh hát bè)