C'est Lui (Chính Là Anh Ấy)


Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa (Saysamone Amphonesinh)
Hòa-âm: Olivier Strauch
Tiếng hát: Emmanuel Megier