Người Đã Quên


Thơ: Sơn Kim
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: H'Zina Bya (Hát bè : Mai Phạm)