Những Hình Bóng Còn Lại

Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Tâm Thư