Làm Sao Có Thể Quên

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Đông Nguyễn Studio
Tiếng hát: Minh Nguyệt