Mai Anh Đi

Thơ: HTNX 
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Hòa-âm: Minh Đạo
Tiếng hát: Ngọc Tú