Bài Ca Cho Huế

Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Liên Bình Định
Hòa-âm: Duy Studio
Tiếng hát: Diệu Hiền