Thân Mẹ

Thơ: Lệ Quyên
Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư