Ở Đây Mưa Lập Đông

Thơ: HTNX Ngọc Quyên
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Hòa-âm: Minh Đạo
Tiếng hát: Thái Hòa