Dư Vị Hoa Hường

Thơ: Giang Thiên Tường
Nhạc: Cao Ngọc Dung
Hòa-âm: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Tâm Thư