Em Biết Mà

Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: Lê Quốc Thắng
Hòa-âm: Minh Vũ, Nhật Thanh
Tiếng hát: Phạm Khánh Ngọc