Em Đi

Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: Lê Hữu Nghĩa
Hòa-âm: Vũ Thế Dũng
Tiếng hát: Quang Châu