Em Đi

Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: Đặng Vương Quân
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư