Tuổi Xuân

Thơ: Nguyên Khang
Nhạc: Mai Phạm
Keyboard: Duy Tiến
Tiếng hát: Thụy Kim