Biển Tình Xuân Thắm

Thơ: Nguyên Khang
Nhạc: Mai Phạm
Keyboard: Duy Tiến
Tiếng hát: Đoàn Sơn