Chuyện Tình Xưa

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa-âm: Quốc Duy
Tiếng hát: Quốc Duy