Khi Ta Hôn Nhau

Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thảo Quyên