Bềnh Bồng

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Thảo Nguyên
Hòa-âm: Đông Nguyễn Studio
Tiếng hát: Đông Nguyễn