Giọt Mưa

Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Phạm Mạnh Cương
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Ngọc Mỹ