Vầng Trăng Tình Yêu

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn, Studio Đức Luân
Tiếng hát: H' Zina Bya
Hát Bè: Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Quốc Vương, Nguyễn Thị Minh Hậu, Sr. Lê Thị Minh Tiên