Dòng Sông Trăng Mộng Mơ

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Hòa-âm: Nguyễn Thanh Hùng
Tiếng hát: Hải Yến