Lòng Cha

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hòa-âm: Đông Nguyễn Studio
Tiếng hát: Đông Nguyễn