Cuộc Tình Hiu Hắt

Nhạc: Chương Hà
Hòa-âm: Đông Nguyễn Music Studio
Tiếng hát: Đông Nguyễn