Ở Lại Với Em

Thơ: Ngọc Quyên
Nhạc: Văn Duy Tùng
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thảo Quyên