Sáng Chủ Nhật Mưa Phùn

Thơ: Như Nguyệt
Nhạc: Đỗ Hải
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thanh Hà