Lạc Nhau

Thơ: Đỗ Kim Dung
Nhạc: Nguyễn Hữu Duyên
Hòa-âm: Phan Thanh Hùng
Tiếng hát: Thu Nga